Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:8257615 > Fornvännen :

 • Nyckeltitel:Fornvännen(Print)

Fornvännen : meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien

 • TidskriftFlera språk1906-

Förlag, utgivningsår, omfång ...

 • Publicerad:Sammanfattad utgivningstidPublicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Wahlström & Widstrand,Publicerad:1906-
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Wahlström & Widstrand,Publicerad:1906-1925
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Generalstabens litografiska anstalt i förlag,Publicerad:1926-1953
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien,Publicerad:1954-1955, 1966-1981, 2005-2007
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Svenska fornminnesföreningen,Publicerad:1956-1965
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Riksantikvarieämbetet :Publicerad:Statens historiska museer,Publicerad:1982-1997
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Statens historiska museer,Publicerad:1997-2004
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien :Publicerad:Historiska museet,Publicerad:2007-
 • Tillverkad:Stockholm :Tillverkad:Justus Cederquist
 • 23 cm
 • 1 nr/kvartal
 • Tidigare:5 nr/år,1906-1924, 1976
 • Tidigare:Varannan månad,1926-1947, 1949-1965
 • 1906: h. 1-1955: h. 6 ; 1956: 1-

Nummerbeteckningar

 • LIBRIS-ID:8257615
 • ISSN:0015-7813f

Kompletterande språkuppgifter

 • Språk:flera språk

Ingår i deldatabas

Klassifikation

Varianttitlar

 • Journal of Swedish antiquarian research1956-
 • Fornvännenutgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien i samarbete med Statens historiska museer = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities1999-2004
 • Fornvännenutgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien med stöd från Vetenskapsrådet = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities2005:2-2007:2
 • Fornvännenutgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien i samarbete med Historiska museet = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities2007:3
 • Fornvännenutgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien i samarbete med Historiska museet och med stöd från Vetenskapsrådet = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities2008:1-
 • Fornvännen :meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien1906-1941
 • Fornvännen :meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien och Svenska fornminnesföreningen1942-1955
 • Fornvännen :tidskrift för svensk antikvarisk forskning / utgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien under medverkan av Svenska fornminnesföreningen = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities in collaboration with The Swedish Archaeological Association1956-1965
 • Fornvännen :tidskrift för svensk antikvarisk forskning / utgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities1966-1981
 • Fornvännen :tidskrift för svensk antikvarisk forskning / utgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities1982-1997:1
 • Fornvännen :tidskrift för svensk antikvarisk forskning / utgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien i samarbete med Statens historiska museer = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities1997:2-1998
 • Fornvännen :tidskrift för svensk antikvarisk forskning / utgiven av Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien med stöd från Vetenskapsrådet = Journal of Swedish antiquarian research / published by The Royal Academy of Letters, History and Antiquities2005:1

Anmärkningar

 • Kumulerade tioårsregister för 1906-1923 i 1923:5, för 1924-1933 i 1933:6, för 1934-1943 i 1943:6, för 1944-1953 i 1953:5/6, för 1956-1965 i 1965:4/6, för 1976-1985 i 1986:4, för 1986-1995 i 1996:4
 • Kumulerade register för 1906-1955 i 1955:6, för 1956-1975 i 1976:5
 • Red.: Emil Ekhoff (1906-1922), Emil Ekhoff och Sigurd Curman (1923:1-4), Sigurd Curman (1923:5-1946), Mårten Stenberger (1947-1952), Erik Bohrn (1953-1960), Gösta Selling (1961-1965), Egon Thun, Ingrid Swartling (1966:1), Bo Gräslund, Ingrid Swartling (1966:2-1971), Bo Gräslund ... (1972), Åke Hyenstrand, Lars O. Lagerqvist (1973-1975:2), Åke Hyenstrand, Göran Tegnér (1975:3/4), Jan Peder Lamm, Ingvar Jansson, Göran Tegnér (1976:1/2). Huvudred.: Torgny Säve-Söderbergh (1976:3/4-1985), Bo Gräslund (1986-1996), Gustaf Trotzig (1997-1999)
 • Ansv. utg.: Emil Ekhoff (1906-1924), Sigurd Curman (1924-1946). Utgiven genom Martin Olsson (1947-1951), Bengt Thordeman (1952-1955). Ansv. utg.: Bengt Thordeman (1956-1960), Gösta Selling (1961-1966), Sven B.F. Jansson (1967-1976:1/2), Torgny Säve-Söderbergh (1976:3/4-1985), Bo Gräslund (1986-1996), Gustaf Trotzig (1997-1999)
 • 1928 utkom tilläggshäfte utan nummerbeteckning
 • Text på svenska, danska, norska, engelska och tyska och med sammanfattningar på engelska och tyska
 • NLT: 1906-1999 bibliograferad för NLT. - Vid bibliografins slut 1999 utkom tidskriften med 1 nr/kvartal

Ämnesord och genrebeteckningar

Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)

 • Bohrn, Erik,1906-1993 (redaktör)
 • Curman, Sigurd,1879-1966 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Eckhoff, Emil,1846-1923 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Gräslund, Bo,1934- (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Hyenstrand, Åke,1939-2007 (redaktör)
 • Jansson, Ingvar (redaktör)
 • Jansson, Sven B. F.,1906-1987 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Lagerqvist, Lars O.,1929- (redaktör)
 • Lamm, Jan Peder,1935-2020 (redaktör)
 • Olsson, Martin,1886-1981 (ansvarig utgivare)
 • Selling, Gösta,1900-1996 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Stenberger, Mårten,1898-1973 (redaktör)
 • Swartling, Ingrid,1919-1972 (redaktör)
 • Säve-Söderbergh, Torgny,1914-1998 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Tegnér, Göran,konsthistoriker,1940- (redaktör)
 • Thordeman, Bengt,1893-1990 (ansvarig utgivare)
 • Thun, Egon,1931-1986 (redaktör)
 • Trotzig, Gustaf,1937- (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Svenska fornminnesföreningen (utgivare)
 • Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien (utgivare)
 • Riksantikvarieämbetet (utgivare)
 • Statens historiska museer (utgivare)
 • Tidskrift för svensk antikvarisk forskning

Sammanhörande titlar

 • Annan version:Fornvännen (Online)1404-9430
 • Föregående titel:Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad0283-2488
 • Föregående titel:Svenska fornminnesföreningens tidskrift

SAB-rubrik

 • Jc(p)Arkeologi: Sverige: periodika
 • Kc(p)Historia: Sverige: periodika
 • Fbr(p)Runologi: periodika

Bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesord

 • AIb-c(p)kssb/6
 • AJc(p)kssb/6
 • AKt-c(p)kssb/6
 • AjttJc(p)kssb/6
 • AjttKc(p)kssb/6
 • AmJc(p)kssb/6
 • Dag1906-1964
 • GJc(p)kssb/5
 • GoMuJkssb/6
 • Hal2005- (2005-2012 i magasin) ej år 2011
 • HibJc(p)kssb/5
 • KdJc(p)kssb/6
 • KraIb-c(p)kssb/6
 • KraJc(p)kssb/6
 • KraKt-c(p)kssb/6
 • LJc(p)kssb/5
 • LSvenskt bokmuseum skapades 1901 på initiativ av dåvarande Allmänna svenska boktryckareföreningen. Samlingen ägs av Einar Hansens biblioteksstiftelse.
 • LSVB: För beställning kontakta Handskrifter & specialsamlingar vid Universitetsbiblioteket, Lunds universitethandskrift@ub.lu.se
 • LiJc(p)kssb/6
 • LmLuckor
 • LuxEtnologi
 • MhoJc(p)kssb/6
 • NJc(p)kssb/6
 • QJ(p)kssb/6
 • RaJ(p)kssb/6
 • RaKc(p)kssb/6
 • RadiUtlånas ej
 • RadiRef.
 • SAMB09bLøøv
 • SsbJc(p)kssb/6
 • UIb-c(p)kssb/5
 • UJc(p)kssb/5
 • UKt-c(p)kssb/5
 • UgotJc(p)kssb/6
 • UhJc(p)kssb/6
 • UhKt-c(p)kssb/6
 • UhKc(p)kssb/6
 • VbmbJc(p)

Länkade data-URI:er (test)

 • https://id.kb.se/term/sao/Svensk%20konst (Svensk konst sao)
 • https://id.kb.se/term/saogf/Vetenskapliga%20tidskrifter (Vetenskapliga tidskrifter saogf)
 • https://libris.kb.se/53hkkcqp2w2v5ps#it (Bohrn, Erik, 1906-1993 pbd)
 • https://libris.kb.se/20dggbhl58z16vx#it (Curman, Sigurd, 1879-1966 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/nl0223d62qj8p9v#it (Eckhoff, Emil, 1846-1923 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/sq467bjb5027xfr#it (Gräslund, Bo, 1934- pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/64jlm7vq590r5rk#it (Hyenstrand, Åke, 1939-2007 pbd)
 • https://libris.kb.se/vs689g5d0kg6p7z#it (Jansson, Sven B. F., 1906-1987 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/pm134d670gmghhz#it (Lagerqvist, Lars O., 1929- pbd)
 • https://libris.kb.se/vs689kbd20bnbt0#it (Lamm, Jan Peder, 1935-2020 pbd)
 • https://libris.kb.se/vs69dlzd3dlvsbk#it (Olsson, Martin, 1886-1981 rpy)
 • https://libris.kb.se/c9prs85w5t61s93#it (Selling, Gösta, 1900-1996 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/53hklmhp2gksh8s#it (Stenberger, Mårten, 1898-1973 pbd)
 • https://libris.kb.se/0xbdfwxj3bhmmh1#it (Säve-Söderbergh, Torgny, 1914-1998 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/pm134vb73w5s2bc#it (Tegnér, Göran, konsthistoriker, 1940- pbd)
 • https://libris.kb.se/c9prsflw40mrbzt#it (Thordeman, Bengt, 1893-1990 rpy)
 • https://libris.kb.se/64jmr9hq4sdpwb8#it (Thun, Egon, 1931-1986 pbd)
 • https://libris.kb.se/jgvxzjd23kkf1fq#it (Trotzig, Gustaf, 1937- pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/bn4v8hfb8l3zt1j0#it (Svenska fornminnesföreningen pbl)
 • https://libris.kb.se/c9prpdcw2mqlf09#it (Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien pbl)
 • https://libris.kb.se/b8nqnk1v03h4wx7#it (Riksantikvarieämbetet pbl)
 • https://libris.kb.se/xv8bfn8g2clbw5r#it (Statens historiska museer pbl)
Inställningar Hjälp

Titeln finns på 75 bibliotek. 

Bibliotek i norra Sverige (8)

Ange som favorit

Bibliotek i Mellansverige (12)

Ange som favorit

Bibliotek i Stockholmsregionen (15)

Ange som favorit

Bibliotek i östra Sverige (5)

Ange som favorit

Bibliotek i västra Sverige (11)

Ange som favorit

Bibliotek i södra Sverige (6)

Ange som favorit

Övriga bibliotek (18)

Ange som favorit
Om LIBRIS
Sekretess
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy